VILKÅR FOR BRUK

OVERZICHT

 

Deze website wordt beheerd door queendaisy. In de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar queendaisy. queendaisy biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en services die beschikbaar zijn via deze site, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw acceptatie van alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen zoals hier vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, gaat u akkoord met onze "Service" en stemt u in met de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt of toegang tot deze krijgt. Door toegang tot of gebruik van een deel van de site stemt u in met deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet openen of geen services gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Elke nieuwe functie of tool die aan de huidige winkel wordt toegevoegd, is ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt te allen tijde de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken op deze pagina. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u die wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en services aan u kunnen verkopen.

 

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL

 

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt bereikt in jouw staat of provincie van verblijf, of dat je de meerderjarige leeftijd hebt bereikt in jouw staat of provincie van verblijf en ons toestemming hebt gegeven om jouw minderjarige afhankelijken toe te staan deze site te gebruiken. Je mag onze producten niet voor illegale of ongeoorloofde doeleinden gebruiken, noch mag je bij het gebruik van de Service wetten overtreden in jouw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). Je mag geen wormen, virussen of enige vorm van schadelijke code verzenden. Een schending van een van de voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van jouw diensten.

 

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

 

We behouden ons het recht voor om service te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook, op elk moment. Je begrijpt dat jouw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) onversleuteld kan worden overgedragen en betrekking kan hebben op (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan technische vereisten van verbindingsnetwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken. Je gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, of de toegang tot de Service of enig contact op de website waardoor de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en hebben geen invloed op deze Voorwaarden.

 

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

 

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is voor eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site in de gaten te houden.

 

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

 

Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

 

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan retournering of omruiling volgens ons retourbeleid. We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel worden weergegeven zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het beeldscherm van uw computer de kleuren nauwkeurig weergeeft. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht op individuele basis uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van enige producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is nietig waar verboden. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van enige producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

 

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheden beperken of annuleren die per persoon, per huishouden of per bestelling worden gekocht. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in een bestelling of deze annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en accurate aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u doet in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details kunt u ons Retourbeleid raadplegen.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

 

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, geen controle hebben en geen inbreng hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools verstrekken "as is" en "as available", zonder enige garantie, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en naar eigen goeddunken, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waarop de tools worden geleverd door de betreffende derde partij(en). In de toekomst kunnen we ook nieuwe services en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of services zijn ook onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDE PARTIJEN

 

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen bevatten van derden. Links naar websites van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid daarvan en wij garanderen niet en zijn niet aansprakelijk voor enig materiaal van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schadevergoeding die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transacties die verband houden met websites van derden. Lees zorgvuldig de beleidsregels en praktijken van derden door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u betrokken raakt bij enige transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de betreffende derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSREACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijddeelnames) door u worden verzonden, of zonder een verzoek van ons stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'reacties'), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, reacties die u aan ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht (1) om reacties vertrouwelijk te houden; (2) om vergoeding te betalen voor reacties; of (3) om te reageren op reacties. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij naar ons eigen goeddunken als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend beschouwen, of die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een partij of deze Algemene Voorwaarden schendt. U stemt ermee in dat uw reacties geen rechten van derden zullen schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw reacties geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enige computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent, of ons of derden misleiden met betrekking tot de oorsprong van een reactie. U bent als enige verantwoordelijk voor de reacties die u plaatst en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor reacties die door u of een derde zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kunnen er op onze site of in de Service informatie staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorlooptijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als er op enig moment onjuiste informatie in de Service of op een gerelateerde website staat, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele aangegeven update- of vernieuwingsdatum die in de Service of op een gerelateerde website wordt toegepast, mag worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

 

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of nationale regelgeving, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te hinderen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere schadelijke code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, te vissen, te phishen, te prenten, te spinnen, te crawlen of te schrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden gebruiken overtreedt.

SECTIE 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat het gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die mogelijk worden verkregen door het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zullen zijn. U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de service, of het onvermogen om de service te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die aan u worden geleverd via de service worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal queendaisy, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwondingen, verliezen, claims of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, verloren winsten, verloren omzet, besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of enige producten die zijn verkregen via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als u op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot het maximale toegestane extent toegestaan door de wet.

SECTIE 14 - VRIJWARING

 

U stemt ermee in om queendaisy en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, die wordt ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

SECTIE 15 - DEELBAARHEID

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft deze bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden. Een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan vóór de beëindigingsdatum blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Indien naar ons eigen oordeel blijkt dat u niet voldoet aan enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of indien wij vermoeden dat u niet voldoet aan enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden beschouwd als een afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de Dienst worden het volledige akkoord en begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, waarbij alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden) worden vervangen. Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden worden niet ten nadele van de opsteller geïnterpreteerd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

 

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Small town story.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

U kunt te allen tijde de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en veranderingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Door het blijven gebruiken van onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, aanvaardt u die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

 

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via [email protected].